Κινητά – Tablet

Digitizer

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το digitizer και την σπασμένη,μη λειτουργική οθόνη του
κινητού τηλεφώνου ή του tablet σας με νέα έτσι ωστέ να μην χρειαστεί να το αλλάξετε.
Εφόσον γίνει έλεγχος της συσκευής βρίσκουμε την πιο οικονομική λύση για το πρόβλημα σας
και συνεχίζουμε στην αντικατάσταση μετά την έγκριση σας. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται
για την περίπτωση όπου υπάρχουν και άλλες βλάβες στην συσκευή και είναι δωρεάν για όλες
τις συσκευές.
Σε πολλές συσκευές η οθόνη είναι μαζί με το digitizer δηλαδή το τμήμα που αντιλαμβάνεται
και μεταφέρει την επαφή του χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος συνήθως είναι
μεγαλύτερο από την αντικατάσταση μόνο του digitizer και εξαρτάται από τον κάθε κατασκευαστή
οπώς φυσικά και το μοντέλο. Ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή είναι αντίστοιχος της
διαθεσιμότητας κάθε υλικού.

Eπισκευές βυσμάτων.

Πολλές φορές από λάθος καταστρέφουμε βύσματα που στη συσκευή μας. Τα περισσότερα μπορούν
να αντικατασταθούν με κόστος πολύ μικρότερο από την αλλαγή ολόκληρης πλακέτας. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να εκτιμηθεί η βλάβη ώστε να σας προτείνουμε την πιο οικονιμική και
σωστή λύση.

Επισκευή πλακέτας

Πολλές βλάβες εμφανίζονται από αστοχίες υλικού ή κακή χρήση της συσκευής. Η αντικατάσταση των
επιμέρους τμημάτων μιας συσκευής ενδέχεται να έχει μεγάλο κόστος σε αντίθεση με την επισκευή τους
όπου βέβαια αυτό είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας δωρεάν έλεγχος για να
προτείνουμε κάποιες λύσεις για το πρόβλημα που υπάρχει.