Τιμοκατάλογος

Ενδεικτικός τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών

Σταθερός Η/Υ

Συντήρηση 15 Eυρώ

Eπανεγκατάσταση λογισμικού 20 Eυρώ

Τοποθέτηση υλικού από 5 Eυρώ

Laptop

Συντήρηση 25 Eυρώ

Eπανεγκατάσταση λογισμικού 20 Eυρώ

Επισκευή κάρτας γραφικών 100 Eυρώ

Επισκευή μητρικής πλακέτας 100 Eυρώ

Επισκευή φωτεινότητας από 40 Eυρώ

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας από 35 Eυρώ

Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης από 90 Eυρώ

Αντικατάσταση πληκτρολογίου από 30 Eυρώ

Αντικατάσταση πλαστικών-μεντεσέδων από 30 Eυρώ

netbook

Συντήρηση 20 Eυρώ

Eπανεγκατάσταση λογισμικού 20 Eυρώ

Επισκευή κάρτας γραφικών 90 Eυρώ

Επισκευή μητρικής πλακέτας 90 Eυρώ

Επισκευή φωτεινότητας από 30 Eυρώ

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας από 30 Eυρώ

Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης από 75 Eυρώ

Αντικατάσταση πληκτρολογίου από 20 Eυρώ

Αντικατάσταση πλαστικών-μεντεσέδων από 25 Eυρώ

Ανάκτηση δεδομένων

(κατεστραμένος δίσκος) από 150 Eυρώ

(μη κατεστραμένος δίσκος) από 50 Eυρώ