Εγγύηση

Η εγγύηση που παρέχει η επιχείρηση για τις επισκευές που πραγματοποιήθηκαν ακολουθεί στην παρακάτω λίστα και η χρήση της δεν είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις που αναφέρονοτανται στους όρους παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης.

Ενδεικτικός πίνακας εγγυήσεων

Είδος επισκευής

Διάρκεια εγγύησης (μήνες)

Κάρτα γραφικών (VGA)

3

Βλάβη μητρικής

3

Βύσμα τροφοδοσίας

6

Επισκευή καλωδιοταινίας

6

Αντικατάσταση inverter

6

Αντικατάσταση backlight οθόνης

6

Αντικατάσταση οθόνης

12*

Αντικατάσταση τροφοδοτικού

12*

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

24*

* O χρόνος εγγύησης μπορεί να είναι διαφέρει ανάλογα με το υλικό