Διαδικασία επισκευής

Η διαδικασία επισκευής που ακολουθείται είναι απλή. Εφόσον η συσκευή σας φθάσει στο χώρο του  εργαστηρίου χρειάζεται χρόνος μιας εργάσιμης ημέρας στις περισσότερες περιπτώσεις ώστε να δώσουμε μια εκτίμηση της κατάστασης, τον τρόπο επισκευής ή αντικατάστασης υλικού, τον χρόνο που απαιτείται  που είναι ανάλογος του είδους επισκευής και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών καθώς και του κόστους.
Μετά την διαδικασία της διάγνωσης η οποία είναι δωρεάν και εφόσον έχετε λάβει την απαραίτητη  ενημέρωση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται μπορείτε να αποφασίσετε για το αν θα συνεχίσουμε στην επισκευή ή την οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχουμε αναφερθεί.

Με την έγκριση σας θεωρείται δεδομένο ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε απόλυτα στους όρους παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης.
Εφόσον πάρουμε την απαραίτητη έγκριση συνεχίζουμε στην επισκευή. Συνήθως διαρκεί από 1 έως και 7  εργάσιμες ημέρες πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται παραγγελία ανταλλάκτικου όπου έχετε είδη ενημερωθεί. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής πραγματοποιείται ένας τελικός έλεγχος πριν την παράδοση στον κάτοχο. Σε περίπτωση που η επισκευή ή το ανταλλακτικό καλύπτεται από εγγύηση μπορείτε να ενημερωθείται για τον χρόνο στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας.